พาเลทอลูมิเนียม

  • Aluminum Alloy Pallet

    พาเลทอลูมิเนียม

    1. พาเลทอลูมิเนียม _ วัสดุสำหรับวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมการพัฒนาเป็นไปตามข้อกำหนดของสังคมสามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
    2. พบกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลายสะดวกและสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายในการเพาะพันธุ์แบคทีเรีย
    3. ความสำคัญของ smg | e productIs Ii9ht และ Ioad เป็นไปตามข้อกำหนด เทียบกับ stee | matena |, น้ำหนักของข้อกำหนดเดียวกัน 1s มีเพียงหนึ่งในสามของน้ำหนัก